top of page

MOME campusfejlesztés − MOME Laboratory

MOME Laboratory − campusfejlesztési team tag

2014 - 2019

megbízó

 Moholy-Nagy Művészeti Egyetem 

feladatok

  • részvétel az egyetem campusfejlesztésében

  • részvétel a MOME jövőképének kidolgozásában

  • egyetem társadalmasítási stratégiájának kidolgozása

  • design szakértői feladatok ellátása az építészeti tervpályázat és a teljes campusfejlesztés során (2014-2019)

  • campusfejlesztéssel kapcsolatos kiadványok kitalálása, megvalósítása

  • campusfejlesztéssel kapcsolatos programok és kurzusok indítása 

  • MOME arculatfejlesztési, szignalizációs és kommunikációs munkáinak irányítása

A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem campusfejlesztésének kiemelt szellemi műhelye a MOME Laboratory kreatív közössége, amely 2014-től komplex tevékenységével részben generálja, részben irányítja az átalakulás folyamatát. A MOME Laboratory

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű, 20 milliárd forint összköltségű beruházás dedikált műhelye, 2014-től 2019-ig, azaz a campusfejlesztés végéig látja el feladatát. Legfontosabb célja, az építészeti program megvalósítása mellett, hogy a 20. századból átvezesse az egyetem közösségét a 21. századba.

noun_back_940637.png
noun_link_1043498.png

A Kreatív Innovációs Tudáspark koncepciójának alapdokumentuma a MOME Laboratory által 2015-ben elkészített Integrált Intézményfejlesztési Program (2014−2018−2030), amely vízió és egyben cselekvési terv is. Az egyetem jövőképét körvonalazó kiadvány az intézmény új típusú és tartalmú társadalmi -gazdasági szerepvállalásán, valamint képzési - oktatási modelljén túl a MOME Campus építészeti fejlesztésének irányelveit és szempontrendszerét is felvázolja.

Az Integrált Intézményfejlesztési Program számos specifikus területet érintő fejezetének megírása nemzetközi és hazai szakértők bevonásával, előtanulmányok készítésével történt. A MOME Laboratory jelentős szerepet vállalt a campusfejlesztés építészeti tervpályázatának előkészítésében

és lebonyolításában; továbbá napi szinten részt vett az egyes építészeti ütemekhez tartozó tervezési programok irányításában és kontrolljában,

a tervegyeztetésektől kezdve a végső építészeti döntések meghozatalán át a kivitelezés részletkérdéseiig. 

A Laboratory munkája ezer szállal kötődik a MOME szakmai stábjának és szervezeti egységeinek tevékenységéhez. Közös feladat a legkülönbözőbb formában és platformokon (integrált kurzusok, egyeztető fórumok, akciók) az egyetem közösségének minél teljesebb bevonása a fejlesztési folyamatokba, valamint a modellértékű helyzetből és szerepből adódóan az átalakulás eredményeinek és tapasztalatainak széles körű társadalmasítása. A MOME Laboratory a MOME teljes fizikai és szellemi megújulásán dolgozik, irányítója Kopek Gábor DLA, miniszterelnöki megbízott; a folyamatos munkában a 

team tagjaként a következő személyek vesznek / vettek részt: Fülöp József, Nagy Zsombor, Barcza Dániel, Derényi András, Halasi Rita Mária, Juhász Ákos és Kovács Dániel.

kiadvány

Screen Shot 2019-07-21 at 13.58.12.png
bottom of page